Noticias

CANVI D’ÚS DE LOCAL A HABITATGE A BARCELONA

IRC Grup Constructor ha realitzat una rehabilitació integral per convertir un local comercial en vivenda al barri de Sants de Barcelona. El local, que compta amb planta baixa i golfes, ha precisat la realització de reforços a l’estructura i se n’ha modificat la distribució buscant aconseguir amplis espais diàfans i lluminosos, respectant la personalitat de l’edifici.

Per resoldre problemes endèmics d’humitats provocats per la capil·laritat del terreny, s’ha executat una solera nova amb sistema Cavity, que a més ha permès situar la cota de la planta baixa a l’alçada desitjada. Per fomentar la ventilació i evitar humitat per condensació, s’han creat trasdossats amb càmera d’aire a les parets mitgeres.

A l’àmbit estructural, s’han corregit diferents patologies en murs de maçoneria i forjats amb biguetes de fusta, corregint els defectes assenyalats a la ITE de l’edifici i millorant així la solidesa de l’immoble. Aprofitant les tasques de reforç de l’estructura, s’ha instal·lat una escala per accedir a les golfes de l’immoble.

Els acabats escollits per l’equip d’arquitectura, que ha buscat respectar la personalitat de l’edifici en tota la rehabilitació, han estat materials senzills, com ara tova ceràmica, que han permès optimitzar els costos de la intervenció.