Passatge Gutenberg, Barcelona

Promoció de 8 apartaments X Passatge Gutenberg, Barcelona Reforma integral d’habitacions, zones comunes, restaurants i Spa. Construcció d’un edifici plurifamiliar de 8 apartaments i locals comercials al nucli antic de Barcelona. Fonamentacions amb sistema...

PROMOCIÓ DE 6 HABITATGES

PROMOCIÓ DE 6 HABITATGES X C/ Feliu, Barcelona Promoció per a la construcció d’un nou edifici entre mitgeres compost per 6 habitatges sobre rasant (2 dúplex) i planta sota rasant per a trasters i serveis comunitaris. Fonamentació a base de micropilots limitada...

PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES

PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES PROMOCIÓ DE 19 HABITATGES X C/ Reina Amalia, Barcelona Construcció d’un edifici de nova planta per a 19 habitatges a Barcelona. Es...