Habitatge unifamiliar, Vallgorguina

Habitatge unifamiliar X Vallgorguina Execució d’un habitatge unifamiliar aïllat a Vallgorguina. Formació de fonaments superficials amb sabates i murs de contenció amb estructura de forjat de placa alveolar. S’ha aplicat a tota la base de l’edificació...

Habitatge unifamiliar, Castelldefels

Habitatge unifamiliar Habitatge unifamiliar Habitatge unifamiliar Habitatge unifamiliar Habitatge unifamiliar Habitatge unifamiliar X Castelldefells Nova construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat. Habitatge caracteritzat per un disseny i acabats d’alt...

Teià

Habitatge unifamiliar X Teià Construcció d’un nou habitatge unifamiliar aïllat al municipi de Teià. Estructura a base de murs de contenció a parcel·la i estructura de formigó. Sistema de façana tipus SATE (Sistema d´Aïllament Tèrmic per l´Exterior), piscina...