Coberta de Zinc

Passeig de Sant Joan 75

Rehabilitació integral d’una coberta inclinada a l’edifici d’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, retirant antiga coberta de pissarra i executant nova coberta amb xapa de zinc, fins i tot canals i acabaments. Treballs en altura a zona mitgeres.