Oficines

Mezzanine Sofia, Barcelona

Oficines i sales de reunions a la planta Mezzanine de l’Hotel Sofia de Barcelona. Reforma estructural, noves escales d’accés, divisòries mitjançant mampares a mitjana i compartimentacions flexibles amb envans mòbils. Acabats i instal·lacions.