Rehabilitació estructural d’un edifici

Rehabilitació estructural d’un edifici

C/ Estadella, Barcelona

Rehabilitació estructural i millora energètica a un edifici de 20 habitatges al barri del Bon Pastor de Barcelona. Reforç estructural de forjats afectats per aluminosi mitjançant sistema de MVV de Mecanoviga a biguetes i voladissos, evitant pèrdues importants d’alçada lliure en habitatges. Millora de l’envolupant mitjançant impermeabilització i aïllament de coberta, rehabilitació de façanes i substitució de fusteries exteriors per altres de noves amb trencament de pont tèrmic.