Sistemes Schlüter d’impermeabilització

Sistemes Schlüter d’impermeabilització

Hotel The Barcelona Edition

Sistema d’impermeabilització Schlüter (KERDI) a banys de les habitacions de l’hotel The Barcelona Edition, instal·lat sota ceràmica i marbres d’acabat per garantir la impermeabilització i evitar patologies i humitats en espais adjacents a les zones humides.