Habitatge unifamiliar

Teià

Construcció d’un nou habitatge unifamiliar aïllat al municipi de Teià. Estructura a base de murs de contenció a parcel·la i estructura de formigó. Sistema de façana tipus SATE (Sistema d´Aïllament Tèrmic per l´Exterior), piscina desbordant. Fusteries amb perfileria oculta i acabats d’alt standing.