Noticias

RENOVACIÓ INTEGRAL DELS TRES BANYS I INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA EN UN HABITATGE UNIFAMILIAR A CASTELLDEFELS

IRC Grup Constructor ha finalitzat la renovació integral de tres banys en un habitatge unifamiliar situat a Castelldefels. En fase de projecte, es van estudiar els espais disponibles per buscar-ne l’optimització i es va decidir fer petits canvis de distribució, que han millorat la funcionalitat i l’estètica dels diferents espais.

Amb l’objectiu de crear espais distingits i carismàtics, s’han emprat diferents textures a la ceràmica. A més, la formació de fornícules a la zona de dutxa i banyera, permet oferir un espai extra, molt còmode per a la ubicació, gels de bany i altres productes.

També s’ha optat per l’elecció de sanitaris i mobles suspesos, que ofereixen una sensació de més amplitud a l’espai i faciliten la neteja. Per acabar, s’ha optat per instal·lar il·luminació zenital i tires led al perímetre i les fornícules, aconseguint ambients càlids i actuals.

Addicionalment, també s’ha procedit a la instal·lació de 12 panells fotovoltaics de Canadian Solar mono de 455 W, que ofereixen una potència total de 4,460 kW. Aquests panells de gran qualitat ofereixen una garantia de 12 anys. L’amortització de la instal·lació es preveu a 5 anys. S’ha realitzat la gestió des de fase del projecte, passant per la instal·lació i fins al servei postvenda. També s’ha aprofitat per executar la preinstal·lació per a PRVE (Punt de Recàrrega per a Vehicles Elèctrics).